Treść strony

Wypis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury

     W księdze rejestrowej instytucji kultury założonej w dniu 25 lutego 2005 roku prowadzonej przez Gminę Małomice pod numerem 1:

 

     W dziale pierwszym OZNACZENIE INSTYTUCJI KULTURY pod numerem 1 w rubryce – Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury i jej siedziba wpisano: Małomicki Ośrodek Kultury, Małomice, ul. Konopnickiej 7; w rubryce – Przedmiot działalności instytucji kultury wpisano: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz upowszechnianie i rozwój kultury; w rubryce – Oznaczenie organizatora i akt o utworzeniu instytucji kultury wpisano: Gmina Małomice, Uchwała Nr XXIV/137/04 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję kultury Małomicki Ośrodek Kultury oraz nadania Statutu; w rubryce – Cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi wpisano: 001060317.

 

     W dziale drugim ORAGNIZACJA INSTYTUCJI KULTURY we wpisie w rubryce – Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu instytucji kultury wpisano: pod nr 1 – 25 lutego 2005r., pod nr 2 – 31.05.2005r., w rubryce – Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców wpisano: Urszula Wityńska; w rubryce – Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych i zakres upoważnienia wpisano: Krystian Ślęczka – w zakresie niepełnym.

 

     W dziale trzecim MIENIE INSTYTUCJI KULTURY we wpisie w rubryce – Wyposażenie materiałowe – techniczne i środki finansowe instytucji kultury wpisano: pod nr 1 – Według ksiąg inwentarzowej: urządzenia techniczne i maszyny 12.1026,88 zł: w rubryce – Wzmianka o złożenie do rejestru bilansu instytucji kultury za ostatni rok wpisano: 14 lutego 2006r., ref. finansowy.