Treść strony

Filmy

M.Szubecka – Rękodzieło

Krzyż pokutny

Fitness: 5 odcinek

Małomiczanki i Donat Linkowski

Kompozycja z suszonych kwiatów

Barbara Reguła – Rękodzieło

Pałac nad zalewem

Fitness: 4 odcinek

C DURKI: 4 odcinek

Odciskane obrazki

Łukasz Krawczyk – Breakdance

Stadion

Fitness: 3 odcinek 

C DURKI – 3 odcinek – Wolność

Rękodzieło

Weronika Fraszczyk

Stacja PKP

Fitness: 2 odcinek 

Cdurki 2 odcinek

Barwienie papieru

Paraolimpijka – Kamila Kubas

Szkoła ewangelicka (obecnie MOK)

Fitness: 1 odcinek

Cdurki 1 odcinek

Dekoracja filiżanki

Zaczynamy