Treść artykułu

Konkurs „BABCIA I DZIADEK ROKU”

REGULAMIN KONKURSU „DZIADEK I BABCIA ROKU” REALIZOWANEGO PO PRZEZ MAŁOMICKI OŚRODEK KULTURY

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

1.Organizatorem konkursu jest Małomicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 67-320 Małomice.

 1. Konkurs będzie promowany za pośrednictwem strony internetowej: mokmalomice.com.pl, należącej do Organizatora oraz przy użyciu portalu: https://pl-pl.facebook.com/malomickiosrodekkultury
 2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Małomice.
 3. Konkurs ma charakter polegający na pokazaniu umiejętności fotograficznych
 4. Celem konkursu jest:
 5. a) mobilizacja dzieci i młodzieży do integracji rodzinnych
 6. b) rozbudzanie kreatywności mieszkańców Gminy Małomice
 7. c) promowanie pracy zespołowej w gronie rodzinnym
 8. d) dbanie o więzi pokoleń rodzinnych
 9. Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na portalu Facebook na tablicy Małomickiego Ośrodka Kultury oraz na stronie mokmalomice.com.pl a także w kolejnym numerze biuletynu ,,Halo Małomice’’
 • 2. Zasady Konkursu
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży , oraz wszystkich mieszkańców gminy Małomice posiadających swoich dziadków.
 2. Wybrane fotografie wraz z życzeniami lub krótką historią opowiadającą o życiu dziadków zostaną nagrodzone, a także ukażą się na stronie mokmalomice.com.pl oraz będą widniały w kolejnym numerze biuletynu ,,Halo Małomice’’
 3. W przypadku, gdy zdjęć napłynie duża ilość wybrane zostaną tylko najciekawsze fotografie.
 • 3. Czas trwania Konkursu
 1. 1. Konkurs rozpoczyna się od momentu ukazania się ogłoszenia na stronach Organizatora, natomiast fotografie można przesyłać do dnia 18.01.2021 r.
 • 4.Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy do 18.01.2021 r. do godziny 23.59 przesłać drogą elektroniczną fotografie na której widnieją dziadkowie ze swoimi wnuczętami na adres :sekretariat@mokmalomice.com.pl, w temacie wiadomości wpisując: KONKURS „Dziadek i Babcia Roku”
 2. Osoba przesyłająca fotografie musi być osobą pełnoletnią działającą na rzecz młodszego uczestnika konkursu.
 3. Uczestnik konkursu podpisuje załączniki dołączone do niniejszego regulaminu.
 • 4. Nagrody
 1. Nagrody zdobędą uczestnicy których fotografie będą najciekawsze.
 2. Zwycięzcy konkursu nie mają prawa ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej nagrody.
 3. 3. Informacja o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach zostanie ogłoszona dnia 19.01.2021 r. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom Konkursu dnia 20.01.2021
 4. Nagrodzone zostaną miejsca I-III                           
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. 2.Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
 3. Wszelkie informacje o uczestnikach konkursu pozyskane przez Organizatora konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców o wygranej. Po zakończeniu konkursu dane dotyczące uczestników zostaną usunięte.

5.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przez Organizatora konkursu „Dziadek i Babcia Roku” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marketingowych.

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co wiąże się z jego akceptacją.
 2. Regulamin do wglądu w Małomickim Ośrodku Kultury, przy ul. Szkolnej 1 oraz na stronie internetowej: mokmalomice.com.pl
 3. Załączniki do pobrania ze strony internetowej: mokmalomice.com.pl lub w Małomickim Ośrodku Kultury, przy ul. Szkolnej 1.