Treść artykułu

MAŁOMICE W OBIEKTYWIE I W

Halo, halo Małomice! Małomicki Ośrodek Kultury zachęca wszystkich mieszkańców do pokazania Naszej gminy w obiektywie aparatu. Wspólnie z Wami chcemy stworzyć broszurę turystyczną, która przedstawiłaby Naszą gminę. Wykonane przez Was zdjęcia prosimy przesyłać na adres email: sekretariat@mokmalomice.com.pl
wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć przez Urząd Gminy w Małomicach oraz Małomicki Ośrodek Kultury”. Czekamy! 🙂