Treść artykułu

„NAJŁADNIEJSZA PISANAKA ŚWIĄTECZNA” – KONKURS

REGULAMIN KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA PISANKA ŚWIĄTECZNA” REALIZOWANEGO  PRZEZ MAŁOMICKI OŚRODEK KULTURY

 

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

1.Organizatorem konkursu jest Małomicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 67-320 Małomice.

 1. Konkurs będzie promowany za pośrednictwem strony internetowej: mokmalomice.com.pl, należącej do Organizatora oraz przy użyciu portalu: https://pl-pl.facebook.com/malomickiosrodekkultury
 2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Małomice.
 3. Konkurs ma charakter polegający na pokazaniu umiejętności plastycznych.
 4. Celem konkursu jest:
 5. a) mobilizacja mieszkańców Małomic do ukazania większej zręczności z wykorzystaniem wyobraźni
 6. b) rozbudzanie kreatywności mieszkańców Gminy Małomice
 7. c) promowanie pracy zespołowej w gronie rodzinnym
 8. d) zachęcenie dzieci i młodzieży do wykonywania prac ręcznych
 9. Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację zdjęcia ze swoją wykonaną pracą na portalu Facebook na tablicy Małomickiego Ośrodka Kultury oraz na stronie mokmalomice.com.pl a także w kolejnym numerze biuletynu ,,Halo Małomice’’
 • 2. Zasady Konkursu
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży , oraz wszystkich mieszkańców gminy Małomice
 2. Wybrane fotografie zostaną nagrodzone, a także ukażą się na stronie mokmalomice.com.pl oraz będą widniały w kolejnym numerze biuletynu ,,Halo Małomice’’
 3. W przypadku, gdy zdjęć napłynie duża ilość wybrane zostaną tylko najciekawsze fotografie.
 • 3. Czas trwania Konkursu
 1. 1. Konkurs rozpoczyna się od momentu ukazania się ogłoszenia na stronach Organizatora, natomiast fotografie można przesyłać do dnia 07.04.2021 r.

 

 • 4.Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy do 07.04.2021 r. do godziny 23.59 przesłać drogą elektroniczną fotografie z wykonaną pracą

na adres :sekretariat@mokmalomice.com.pl, w temacie wiadomości wpisując: KONKURS „NAJŁADNIEJSZA PISANKA ŚWIĄTECZNA”

 1. Osoba przesyłająca fotografie musi być osobą pełnoletnią działającą na rzecz młodszego uczestnika konkursu.
 2. Uczestnik konkursu podpisuje załączniki dołączone do niniejszego regulaminu.

 

 • 4. Nagrody

 

 1. Nagrody zdobędą uczestnicy których fotografie będą najciekawsze.
 2. Zwycięzcy konkursu nie mają prawa ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej nagrody.
 3. 3. Informacja o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach zostanie ogłoszona dnia 08.04.2021 r. W sprawie nagród z laureatami konkursu skontaktujemy się osobiście.
 4. Nagrodzone zostaną miejsca I-III
 • 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. 2.Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
 3. Wszelkie informacje o uczestnikach konkursu pozyskane przez Organizatora konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców o wygranej. Po zakończeniu konkursu dane dotyczące uczestników zostaną usunięte.

5.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przez Organizatora konkursu „Najładniejsza Pisanka Świąteczna” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marketingowych.

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co wiąże się z jego akceptacją.
 2. Regulamin do wglądu w Małomickim Ośrodku Kultury, przy ul. Szkolnej 1 oraz na stronie internetowej: mokmalomice.com.pl
 3. Załączniki do pobrania ze strony internetowej: mokmalomice.com.pl lub w Małomickim Ośrodku Kultury, przy ul. Szkolnej 1.