Małomicki Ośrodek Kultury

MOK Małomice


Głównym animatorem życia kulturowego w mieście i Gminie Małomice jest Małomicki Ośrodek Kultury, którego siedziba znajduje się obecnie w budynku przy ul. Szkolnej 1. Początek istnienia Ośrodka sięga lat 80-tych. W 1981 r. powstał Międzyorganizacyjny Małomicki Ośrodek Kultury będący jednostką budżetową. Przez następne lata zmieniały się nazwy instytucji: na Małomicki Ośrodek Kultury, następnie na Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu, aby ostatecznie 01 kwietnia 2005 r. stać się samorządową instytucją kultury – Małomickim Ośrodkiem Kultury. Razem z nazwami zmieniały się siedziby MOK: najpierw ulica Świerczewskiego 21 (dziś Jana Pawła II), następnie budynek kina „Arena” przy ul. Jana Pawła II 32,następnie parter dawnego biurowca GS przy ul. Konopnickiej 7.

Dzisiaj siedziba MOK znajduje się przy ulicy Szkolnej 1. Małomicki Ośrodek Kultury zajmuje się bieżącą działalnością kulturową przygotowując bogatą ofertę dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, również dzięki działalności sekcji zainteresowań: tanecznej, wokalnej, plastycznej, recytatorskiej, śpiewaczej i.in. Posiadamy również pomieszczenie, w którym każdy odwiedzający nas może uzyskać w pełni bezpłatny dostęp do Internetu. Współpracując z innymi instytucjami (m.in. Urzędem Miejskim, Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza, Biblioteką Publiczną, Przedszkolem Miejskim ) oraz organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości, Rozwoju i Edukacji, Grupą Eksploracyjną Małomickie Podziemie i innych. Jesteśmy organizatorami wielu wydarzeń kulturowych, cyklicznych i okolicznościowych, plenerów, festynów oraz spotkań. Prowadzimy również aktywną działalność on-line dzięki stronie Internetowej i Aplikacji mobilnej oraz FB Małomickiego Ośrodka Kultury. Organizujemy prezentacje kulturowe i udostępniamy salę widowiskową artystom zawodowym, grupom teatralnym i in. W miarę potrzeb organizujemy bezpłatne projekcje filmowe.

W MOK zatrudnieni są: dyrektor, główna księgowa, instruktorzy oraz młodsi instruktorzy, a także pracownicy obsługi. Dyrektor MOK jest osobą zarządzającą, a powołuje i odwołuje go Burmistrz Małomic (sprawujący bezpośredni nadzór nad MOK) na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. W strukturze Małomickiego Ośrodka Kultury funkcjonują świetlice wiejskie, w miejscowościach Bobrzany oraz Żelisław. Świetlice również są animatorami życia kulturalnego w swoich miejscowościach, często także miejscem spotkań mieszkańców.

ZałącznikRozmiar
Statut Małomickiego Ośrodka Kultury(166.54 KB)166.54 KB
Wypis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury(180.39 KB)180.39 KB